نگاه کنترلی به دختر او را تابع بار می آورد
40 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » اسفند 1386 - شماره 95
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی